About the original Suggestopedia method:

Alreadyin 1978, UNESCOdeclaredSuggestopedia:

  • amethodbasedonlovefortheHumanBeing!
  • the best method;
  • training without commands;
  • Childrenarefreetotakepartingamesandotheractivitiesduringthetraining; they are active and enjoy arts and games;

AfterextensiveobservationtheViennaAcademyofScienceshasreachedthefollowingconclusion:

"They became very well educated because this is a very humane method."

"Beauty is a compulsory component of teaching.", Prof. Lozanov

"This is a science that does not leave the heart out, and it is the heart that forever remembers!", Prof. Lozanov

Prof. Dr. GeorgiLozanovdevelopedaforeign languageteaching methodthatisgloballyrecognised. It combines arts, classical music, cinema, theatre, dancing.

 

Професор д-р Георги Лозанов създава метод за обучение по чужди езици, който е признат на световно ниво. Той вплита изкуство, класическа музика, кино, театър, танци.

7те Закона в Сугестопедия

Любов

Любов към човека. Но не онази романтичната, а любов към общочовешкото.

Всеки преподавател носи и излъчва любов. Това поражда среда на спокойствие и готовност за общуване и споделяне.

Свобода

Сугестопедията не налага, а предлага (от suggest – предлагам).

Тя съдържа идеята за свобода на курсиста да се включи или не в дадена дейност, според личното си разположение. Както и на преподавателя да пресъздаде обучението по свой уникален начин според личността си и особеностите на групата, стъпвайки на общата сугестопедична методика.

Убеденост на преподавателя, че нещо необикновено се случва

Когато преподавателят е убеден, че нещо необикновено се случва в учебния процес, той вдъхновява всички около него.

Многократно увеличен учебен материал

„Колкото повече се натоварва паметта, толкова резултатите са по-добри,” казва проф. Лозанов.

„Сега учещите са способни да усвояват учебния материал поне два до три пъти и до пет до десет пъти по-бързо и по- добре от резултатите в традиционните методики, с благоприятен ефект върху здравето и възпитанието. В бъдеще този ритъм на усвояване може да се увеличи многократно”, убеден е професорът.

Връзката цяло-част, част-цяло

Частта е неделима от цялото. Затова и частите се преподават чрез цялото, винаги в общия контекст, в глобалната история.

Златната пропорция

Изразява се в числото 0,618. Можем да я намерим и в класическото изкуство и навсякъде в природата. Тя е задължителен елемент при Сугестопедия. Създава хармония и баланс в учебния процес.

Използване на класическото изкуство

Сугестопедичното изкуство вдъхновява и улеснява възприемането на поднесената информация.

Специално подбрани класически произведения, както и цялостната атмосфера , спомагат да се създаде приятна и хармонична среда.