Образователен център Little Friends е одобрен по проект на ЕРАЗЪМ+ за обмен на опит и добри практики и вече три поредни години при нас пристигат гости от Ирландия, Англия, Франция. Времето, през което децата могат да се докоснат до новия език и нов
ата култура, вярваме, остава незаменим спомен за тях.