Педагогиката на Мария Монтесори поставя Детето над всичко. Тя вярва, че природата е заложила механизми, чрез които детето може да се самообучава. Но за да се задействат трябва да има няколко условия, подходяща подготвена среда, адекватна грижа от учители / родители /, свобода на избор и движение в рамките на определени правила. 
" Помогни ми да се справя сам " е една от ключовите фрази в методологията, Всяко дете преминава през различни чувствителни периоди, които са общо валидни за всички деца, без значение от социална принадлежност, пол и раса. Те са като пътеводител на учителя, който насочва детето в подходящите дейности. Мария Монтесори създава материали, които и до днес удивляват със своите дидактически оригинални идеи. Те имат многостранни цели - от развиване на фината моторика, през създаване на причинно следствени връзки, изграждане на критично и логическо мислене, до създаване на емоционално съзнание.  



Децата в Монтесори средата развиват своите умения по един уникален начин. Изглеждат по-щастливи и са по-малко зависими, сравнени с други деца на същата възраст. Наблюденията върху метода показват как децата работят концентрирани от най-ранна детска възраст. Винаги има ред и мир в отношенията между тях. Учат се да се изчакват, да общуват по между си деликатно и да бъдат полезни. Чувствотот на гордост след добре свършената самостоятелна дейност изпълва с енергия децата и те са толкова свежи в края на деня, колкото и при сутрешните срещи.

Монтесори се фокусира върху развитието на всеки един човек от неговото раждане до пълното му съзряване, което обхваща всичко – от установяване на ред в съзнанието и средата ни до индивидуални академични постижения. Може би това е и една от причините за бързото популяризиране на Монтесори системата в обществото преди почти 120 години.


Дълбоко хуманна, философията на Мария Монтесори е пропита от вяра в детето и неговите възможности, вяра в доброто и таланта на всеки. Важна част са любовта, красотата и хармониятав природата и разбирането на законите й. Тя вярва, че постигането на пълния капацитет на човешката личност е абсолютно възможен. Социалното съзнание и отговорност, които развиват децата, са основите върху, които се гради новият човек, за един нов, по-добър свят.