Монтесори Английски Образователeн център за деца от 2 години

Нашите Услуги

Обучение по метода

на Мария Монтесори

повече

Класическа Сугестопедия

за изучаване на английски език

повече

Музикални уроци

Танци и много изкуство

повече

Актьорско майсторство

Класове за артистичност

повече

Montessori Little Friends – А House of Happiness -  е уютнa къща за деца от 2 до 5 години. Създадохме това място за да обединим Метода Монтесори и „Науката, която не пропуска сърцето” – СУГЕСТОПЕДИЯ, за да изградим Щастие, Любов и Хармония във всяко дете.

В нашата къща на щастие, детето притежава Свободата да избира темпото на работа и материя за проучване и изследване. Игрите са заложени като ежедневна част от процеса на развитие на всяко едно дете. Англичани са учителите, които представят новия език на децата.

  • Имат възможност да творят с ръцете и сърцето си!
  • Да изучаваме  и откриваме света заедно!
  • Ще пишем заедно вълшебни приказки и преживявания! 

За Д-р Мария Монтесори и нейният метод:

Д-р Мария Монтесори е първата дипломирана лекарка в Италия през 1896г. Тя е още и професор по Антропология в университета в Рим през 1904г; психолог и философ; учен. Създава възпитателен метод, който поставя Детето в центъра на Вселената. Чрез многобройни изследвания в практиката си, тя стига до същността на детските потребности. Наблюдението, което Д-р Монтесори извършва, й показва, че децата са като абсорбираща машина – винаги имат нужда от нови знания. Открива, че моделът на поведение при малките деца е универсален и не се влияе от културни и други различия. Точно тези модели на поведение са базата, върху която човешката цивилизация е построена.

Експериментите на Д-р Монтесори са концентрирани върху детето. Тя се опитва да намери естествения модел за развитие от самото раждане. Методът Монтесори е адаптиран пряко към тези нужди. Детето се концентрира с ентуасиазъм и расте в среда, изпълнена с интелект и емоции. То придобива хармония в движението, свобода в ежедневните дейности и се превръща в полезен и честен индивид.

Д-р Мария Монтесори вижда образованието като помощ в живота, която започва с раждането  и продължава през различните етапи от развитие.

Децата в Монтесори средата развиват своите умения по един уникален начин. Изглеждат по-щастливи и са по-малко зависими, сравнени с други деца на същата възраст. Наблюденията върху метода показват как децата работят концентрирани от най-ранна детска възраст. Винаги има ред и мир в отношенията между тях. Учат се да се изчакват, да общуват по между си деликатно и да бъдат полезни. Чувствотот на гордост след добре свършената самостоятелна дейност изпълва с енергия децата и те са толкова свежи в края на деня, колкото и при сутрешните срещи.

Монтесори се фокусира върху развитието на всеки един човек от неговото раждане до пълното му съзряване, което обхваща всичко – от установяване на ред в съзнанието и средата ни до индивидуални академични постижения. Може би това е и една от причините за бързото популяризиране на Монтесори системата в обществото преди почти 120 години.