За Оригиналната методика Сугестопедия:

ЮНЕСКО още през 1978 г обявява за Сугестопедия:

  • Метод, основан на базата на Любовта към Човешкото създание!
  • Най-добрата методика;
  • Обучение без команди;
  • Децата са свободни да участват в игри и други дейности по време на обучението; те са активни и се наслаждават на изкуството и игрите;

Заключението на Виенската Академия на науките след редица наблюдения:

„Станаха много възпитани, защото методиката е много човешка.”

„Красотата в учебния процес е строго задължителна” 
Проф. Лозанов

„Наука, която не пропуска сърцето, а сърцето е което запеметява трайно!”
Проф. Лозанов

 

Професор д-р Георги Лозанов създава метод за обучение по чужди езици, който е признат на световно ниво. Той вплита изкуство, класическа музика, кино, театър, танци.

7те Закона в Сугестопедия

Любов

Любов към човека. Но не онази романтичната, а любов към общочовешкото.

Всеки преподавател носи и излъчва любов. Това поражда среда на спокойствие и готовност за общуване и споделяне.

Свобода

Сугестопедията не налага, а предлага (от suggest – предлагам).

Тя съдържа идеята за свобода на курсиста да се включи или не в дадена дейност, според личното си разположение. Както и на преподавателя да пресъздаде обучението по свой уникален начин според личността си и особеностите на групата, стъпвайки на общата сугестопедична методика.

Убеденост на преподавателя, че нещо необикновено се случва

Когато преподавателят е убеден, че нещо необикновено се случва в учебния процес, той вдъхновява всички около него.

Многократно увеличен учебен материал

„Колкото повече се натоварва паметта, толкова резултатите са по-добри,” казва проф. Лозанов.

„Сега учещите са способни да усвояват учебния материал поне два до три пъти и до пет до десет пъти по-бързо и по- добре от резултатите в традиционните методики, с благоприятен ефект върху здравето и възпитанието. В бъдеще този ритъм на усвояване може да се увеличи многократно”, убеден е професорът.

Връзката цяло-част, част-цяло

Частта е неделима от цялото. Затова и частите се преподават чрез цялото, винаги в общия контекст, в глобалната история.

Златната пропорция

Изразява се в числото 0,618. Можем да я намерим и в класическото изкуство и навсякъде в природата. Тя е задължителен елемент при Сугестопедия. Създава хармония и баланс в учебния процес.

Използване на класическото изкуство

Сугестопедичното изкуство вдъхновява и улеснява възприемането на поднесената информация.

Специално подбрани класически произведения, както и цялостната атмосфера , спомагат да се създаде приятна и хармонична среда.