За нас

Любовта ни към детската изобретателност, играта в най-чистия й вид и отговорността към развитието на децата ни вдъхнови да изградим това вълшебно място през 2010 г. От тогава насам Little Friends се превърна в предпочитано място сред Частните детски градини и Частните детски центрове в София. А ние – екипът на Little Friends непрестанно учим и се вдъхновяваме от нашите малки приятели. 

От 2 до 6 години

Little Friends – Montessori House of Happiness целогодишно предоставя обучение и грижа за деца на възраст от 2 до 6 години, както в целодневна, така и в полудневна форма.

Монтесори и Сугестопедия

Обединихме метода Монтесори и науката Сугестопедия в ежедневните си занимания, за да изградим щастие, любов и хармония във всяко дете. Стремим се да пречупим учебния материал през интересите на децата, като по този начин всяка нова тема става любима и всяко учене става забавно.

Разнообразни занимания

При нас децата могат да посещават занимания по йога, танци, балет и актьорско майсторство. Допълнително от учебния ни план организираме курсове по плуване, ски, кулинарни умения и екскурзии сред природата.

Международно признат детски център

Little Friends е разпознат и одобрен като образователен център по проекта за обмен и споделяне на добри практики Еразъм+. Три поредни години имаме гости от Ирландия, Англия и Франция, които добавят нови знания за света у децата и създават трайни приятелства. Времето, през което децата могат да се докоснат до новия език и новата култура, вярваме, остава незаменим спомен за тях.

Примерна програма

8:30 - 9:00 Circle time
9:00 - 9:30 Brain Gym
9:30 - 10:00 Закуска
10:00 - 10:45 Количествени равенства / Единствено и множествено число / Чисти и здрави / Дай ни водица / Монтесори
10:45 - 11:00 Вчера / Аз мога / Групиране по вид / Сравняване на количества / Монтесори
11:00 - 11:30 Моето здраве / Можеш ли така / Възможно или не / Колко са
11:30 - 12:10 Английски език/ Монтесори дейности
12:10- 13:00 Обяд
13:00 - 13:45 Игра с форми / Колко е голямо /Поредици / Николко / Монтесори
13:45 - 15:30 RELAX
15:30 - 15:50 Закуска
15:50 - 16:30 Приказно пътешествие
16:30 - 18:00 Време за игра

8:30 - 9:00 Circle time
9:00 - 9:30 Brain Gym
9:30 - 10:00 Закуска
10:00 - 10:45  Звуците в думата / Игри с думи / Буквознайко / Съгласни / Монтесори
10:45 - 11:00 Зимни гатанки / Напиши ме / Къде са / Приказки с форми / Монтесори
11:00 - 11:30 Групиране по големина / Разговорка / Равни / По-малко
11:30 - 12:10 Английски език/ Монтесори дейности
12:10- 13:00 Обяд
13:00 - 13:45 Като голям / Познай ме / В света на цифрите / Нула /  Монтесори
13:45 - 15:30 RELAX
15:30 - 15:50 Закуска
15:50 - 16:30 Приказно пътешествие
16:30 - 18:00 Време за игра

8:30 - 9:00 Circle time
9:00 - 9:30 Brain Gym
9:30 - 10:00 Закуска
10:00 - 10:45 Звукознайка / Цветни поредици / Игри с големини / Послушното моливче / Монтесори
10:45 - 11:00 Големини / В гората / Сравняване / По средата / Монтесори
11:00 - 11:30 Количествени сравнения / Игри със знаци / Равни / Поредици
11:30 - 12:10 Английски език/ Монтесори дейности
12:10- 13:00 Обяд
13:00 - 13:45 Колко / Прави като мен / С две ръце / Пет като... /  Монтесори
13:45 - 15:30 RELAX
15:30 - 15:50 Закуска
15:50 - 16:30 Приказно пътешествие
16:30 - 18:00 Време за игра

8:30 - 9:00 Circle time
9:00 - 9:30 Brain Gym
9:30 - 10:00 Закуска
10:00 - 10:45 Буква по буква / Кои са по-малко / За всеки / буквена небивалица / Монтесори  Монтесори
10:45 - 11:00 Буквени приятелства /Колко е голямо /Сладкодумник / Г като ... / Монтесори
11:00 - 11:30 Подреди думите / Ритмични поредици /буквена бъркотия /Повече
11:30 - 12:10 Английски език/ Монтесори дейности
12:10- 13:00 Обяд
13:00 - 13:45 Групиране /Колко срички /Геометрични игри / Къща за гласни / Монтесори
13:45 - 15:30 RELAX
15:30 - 15:50 Закуска
15:50 - 16:30 Приказно пътешествие
16:30 - 18:00 Време за игра