Иновативно двуезично обучение

Обединихме метода Монтесори и науката Сугестопедия в ежедневните си занимания, за да изградим щастие, любов и хармония във всяко дете. Стремим се да пречупим учебния материал през интересите на децата, като по този начин всяка нова тема става любима и всяко учене става забавно.
Автономността и социалното взаимодействие на децата са двете основни цели на методите за обучение Монтесори. Следвайки тези ценности ние помагаме на децата да се интегрират в света, в който живеят, и да намерят своя път.
Прилагайки Сугестопедия в ежедневните занимания, превръщаме ученето в естествен радостен процес на откривателство. Стимулираме спонтанната и креативна изява на децата в учебния процес чрез дидактични и артистични средства, създавайки среда за позитивно и изобретателно учене.