„Наука, която не пропуска сърцето, а сърцето е което запаметява трайно!”

„Наука, която не пропуска сърцето, а сърцето е което запаметява трайно!”

Българският психотерапевт и педагог проф. д-р Георги Лозанов създава през 1970 г. ефективна система за учене на чужди езици, която е призната на световно ниво под името Сугестопедия. Той вплита в образователния процес изкуство, класическа музика, кино, театър, танци. Следвайки метода Сугестопедия децата са свободни да участват в игри и други дейности по време на обучението. По този начин те са активни и се наслаждават на изкуството и игрите. 

„Сугестопедия е метод, основан на базата на Любовта

към Човешкото създание!“

Най-добрата методика, oбучение без команди.

                                                    
ЮНЕСКО,1978
Сугестопедията създава среда за креативно и щастливо учене, подавайки многообразие от стимули и информация, едновременно с това удовлетворявайки естествената нужда на човека от красота и междуличностно общуване.
 
Във всеки един от етапите на езиковото обучение се прилагат 7 основни закона на Сугестопедията:
  • Любов към човека. Но не онази романтичната, а любов към общочовешкото.
  • Свобода. Сугестопедията не налага, а предлага (от suggest – предлагам).
  • Убеденост на преподавателя, че нещо необикновено се случва. Когато преподавателят е убеден, че нещо необикновено се случва в учебния процес, той вдъхновява всички около него.
  • Многократно увеличен учебен материал. „Колкото повече се натоварва паметта, толкова резултатите са по-добри,” казва проф. Лозанов.
  • Връзката цяло-част, част-цяло. Частта е неделима от цялото. Затова и частите се преподават чрез цялото, винаги в общия контекст, в глобалната история.
  • Златната пропорция. Времетраенето и обема на компонентите от учебния процес се определят в зависимост от златната пропорция като това помага за изграждането на хармонична и балансирана среда за учене.
  • Използване на класическото изкуство. Специално подбрани класически произведения спомагат да се създаде приятна и хармонична среда.